Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

OP JAK

Operační program Jan Amos KomenskýCílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.


Digitalizujeme školu

Národní plán obnovy

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. 


Se Sokolem do života

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Se Sokolem do života
 

Informace o projektu najdete zde: https://www.sesokolemdozivota.cz/

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sesokolemdozivota-logo-main-vertical-rgb-images.jpg 250.4 Kb

Šablony III

Šablony III. MŠ Heřmaničky
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018097

Šablony III