Archiv

Zápis Ukrajina

Uápis do MŠ

Kapacita mateřské školy je naplněna, nepřijímáme žádné děti/Місткість дитячого садка заповнена, ми не приймаємо дітей!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
reestracijnij-list917054261.pdf Zápis Ukrajina 72.4 Kb
zadost-o-prijeti-ditete-ms-cesko-ukrajinsky342982344.doc Zápis Ukrajina 38.4 Kb
zapis-do-ms-hermanicky-ukrajina-kriteria.docx 16 Kb
zarahuvanna-do-ditacogo-sadka-germanickiv.docx 15 Kb

Manuál k provozu škol vzhledem ke COVID - 19

Provozní a hygienická opatření školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
19.8.2021-priloha-938394570-2-msmt-manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf 744.5 Kb

Obnovení provozu MŠ

Provoz školy od 12.4. 2021

Vážení rodiče, 
od 12. 4. 2021 bude opět obnoven provoz pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro mladší děti rodičů IZS.

 • Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Rošky musí mít pouze při příchodu při testování a při pobytu mimo zahradu MŠ.
 • Děti budou testovány 2x týdně našimi antigenními testy v MŠ.
 • Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Na testování s dětmi se dostavte v časovém předstihu, abyste měli dostatek času vyčkat na výsledek testu. Pokud bude výsledek testu negativní, teprve pak půjde dítě do třídy. 
 • Každé dítě má testovací povinnost, proto pokud se nedostaví v testovací dny, bude testováno při prvním příchodu do školy a následně třetí den.
 • Testy dítěti budou provádět rodiče (za dohledu pracovníka MŠ).
 • Vyhodnocení testu trvá 15 minut.
 • Pokud rodič nesouhlasí s testováním svého dítěte, má možnost si jej ponechat doma a jeho absence bude aotomaticky omluvena.
 • Děti, které v posledních 90 dnech byly pozitivní na Covid - 19, se testům podrobovat nemusí. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit lékařským písemným potvrzením, nebo písemnou zprávou z laboratoře v den nástupu dítěte do školky. Pokud tak neučiní, dítě bude testováno dle harmonogramu školy.
 • Děti s sebou do školy budou nosit vlasní označenou lahvičku s uzávěrem na pitný režim.

IZS - od 12.4. 2021 je umožněna docházka dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sužbách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Zákonní zástupci, kteří spadají do výše uvedených skupin a chtějí od pondělí 12.4. dávat dítě do mateřské školy, doloží své zaměstnání potvrzením od zaměstnavatele. 

Prosíme rodiče, aby docházku svých dětí neprodleně nahlásili na tel. 607 978 220 nebo na e-mail: skolkahermanicky@seznam.cz

Dále prosíme rodiče, aby si upravili objednávky stravy pro děti ve školní jídelně (strava.cz) Neodhlášená strava bude automaticky započítána jako odebraná. To se týká všech zapsaných dětí do MŠ! 

Děkujeme za pochopení a spolupráci, na Vaše děti se již velmi těšíme :-)


Prodloužení termínu uzavření MŠ z nařízení vlády ČR

Uzavření MŠ do odvolání

Vážení rodiče, 

vzhledem k přijatým opatřením vlády ČR bude i nadále Mateřská škola Heřmaničky, okres Benešov do odvolání uzavřena.
 
Obědy mají děti automaticky odhlášeny do oficiálního uzavření MŠ. 
 
Rozhodnutí vlády je přiloženo níže v příloze. 
 
Poměrná část školného za dobu uzavření MŠ Vám bude na konci školního roku vrácena na učet. 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-usneseni-0300.pdf 209.1 Kb

Přerušení provozu MŠ Heřmaničky, okres Benešov

Nařízení vlády ČR

Vážení rodiče, 

 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 kterým se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřských školách. 

Z tohoto důvodu je Mateřská škola Heřmaničky, okres Benešov od pondělí 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 uzavřena.  - usnesení vlády je přiloženo níže v souborech

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Úkoly budou dětem zasílány jednou týdně e-mailem.  

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních ( ZŠ a MŠ Votice)

OŠETŘOVNÉ:  https://www.cssz.cz/…emu 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Strava je dětem automaticky do 19. 3. 2021 odhlášena. 

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. 

Přeji Vám všem pevné zdraví a těšíme se na brzké shledání.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-27.-unora-2021.pdf 190 Kb
usneseni-vlady-cr.pdf 147.6 Kb

Obnovení provozu MŠ Heřmaničky

Provoz MŠ od 16.2. 2021

Vážení rodiče, 

od 16.2. 2021 je obnoven provoz MŠ Heřmaničky pro přihlášené děti na jarní prázdniny. S ostatními se budeme těšit na shledání 22.2. 2021. Obědy měly děti v době uzavření odhlášeny do 15. 2. 2021. Prosím, abyste si v případě další nepřítomnosti vašich dětí v MŠ nezapomněli odhlásit stravu ve škole. 
 

Výsledky zápisu do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ 2020/2021

Vážení rodiče, 

v níže přiložených dokumentech najdete výsledky přijímacího řízení dětí do mateřské školy. 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-neprijatych-deti.pdf 367.2 Kb
seznam-prijatych-deti676656624.pdf 733.1 Kb

Obnovení provozu mateřské školy

Obnovení provozu MŠ

Informace o obnovení provozu mateřské školy a jejích podmínkách

 

Vážení rodiče,


v souvislosti s rozvolňováním Mimořádných opatření vydaných vládou ČR a vzhledem k vývoji situace si Vás dovoluji upozornit na obnovení provozu naší mateřské školy od 25. 5. 2020 za zvýšených hygienicko-organizačních podmínek.

Organizace vzdělávání a mimořádné podmínky jsou uvedeny v níže přiloženém dokumentu, které si pozorně přečtěte.

Doporučujeme, aby rodiče zvážili všechny rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Prosíme rodiče, kteří jsou doma, aby vyzvedávali děti po obědě.

Od 25.5. proběhne z hygienických důvodů změna pitného režimu – je nutné, aby děti měly na pobyt venku každý den vlastní podepsanou lahev s pitím. Po dopití tekutin z domova bude dítěti lahev doplněna pitím z kuchyně MŠ.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení(níže ke stažení), bez něhož nebude dítěti do školy vstup umožněn. 

Bylo nám líto, že by děti neměly společnou fotografii, proto nám pan fotograf vyšel vstříc a dne 27. 5. v 8 hodin přijede do školky a děti samostatně vyfotí. Následně vytvoří společnou fotografii s motivem. Bohužel, fotografování sourozenců není v této době možné. Cena fotografie 50 Kč. 

Všechny ostatní plánované akce jsou do konce školního roku zrušeny.

Prosíme rodiče, kteří své děti do školky nepošlou, aby odhlásili obědy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizace-a-mimoradny-provoz-materske-skoly-hermanicky-v-dobe-koronavirove-pandemie.pdf 155.1 Kb
cestne-prohlaseni-o-neexistenci-priznaku-viroveho-a-infekcniho-onemocneni.pdf 210.4 Kb

Potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Ošetřovné

Vážení rodiče,

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy Vám bude vystaveno po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 607 978 220 v ředitelně školy. 
Děkuj
i

Bc. Hana Petříková
ředitelka školy


Mimořádné opatření - přerušení provozu školy

Přerušení provozu Mateřské školy Heřmaničky, okres Benešov od 16.3. do odvolání

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
preruseni-provozu-ms-hermanicky-okres-benesov.pdf 475.4 Kb
tiskopis-zadosti-na-osetrovne1.pdf 952 Kb

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací podle zíkona 106/1999 Sb.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci.doc 49.7 Kb

Návrh na rozpočet 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narvrh-rozpoctu-2018.pdf 293.5 Kb
navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2019-2020.pdf 208.1 Kb