Aktuality

Přerušní provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Vánoční prázdniny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-preruseni-provozu-ms-v-dobe-vanocnich-prazdnin805504467.pdf 425.7 Kb

Plánované akce

Akce v MŠ

Září 2020

 3. 9. Jóga v MŠ 

21. 9. Malá technická univerzita - projektový den Stavitel města - zrušeno pro nemoc lektora (náhradní termín 26.10.)

23. 9. Bramboriáda - zábavné odpoledne pro děti a rodiče od 16. 30 hod. na zahradě MŠ ( v případě nepříznivého počasí se akce ruší) 

30. 9. Zdravá pětka  - zrušeno

Říjen 2020

7. 10. Hudební divadlo - Pohádka z písniček (p. Hamajdová)

14. 10. Jóga v MŠ

21. 10. Malá technická univerzita - projektový den Stavitel města 

22. 10. Svět pod lupou - zimování (vzdělávací program s A. Zamazalovou)

26. 10. Malá technická univerzita - projektový den Malý architekt

 


Informace o stravování

Informace o stravování v MŠ

  • Rodiče omlouvají děti na ten týž den (v případě náhlého onemocnění) nejpozději do 7.00 hodin přímo do školní jídelny tel. čísle 737 563 868. Stravu na následující dny je nutno odhlásit den předem nejpozději do 13:30 hodin, a to buď telefonicky nebo v aplikaci strava.cz. (program bude spuštěn od 1.9. 2020). První den nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče vyzvednout stravu v kuchyni mateřské školy v době od 11. 45 do 12:00 hodin do vlastních vhodných nádob (jídlonosič).
  • Děti je také nutné omluvit telefonicky v mateřské škole na čísle 607 979 367 z důvodu evidence docházky dítěte do MŠ. (viz školní řád)
  • Stravné se hradí na měsíc (na základě podané přihlášky ke stravování) dopředu pomocí INKASA (strávník přinese Souhlas k inkasu k účtu ŠJ Č.Ú. 100003591/0800, platbu provede škola), případně PŘEVODEM Z ÚČTU na účet ŠJ Č. Ú. 100003591/0800). Stravné musí být připsáno na účet ŠJ do 20. dne v měsíci na další měsíc. (např. do 20. srpna na září). V případě nezaplacení, nebude strava poskytnuta.
  • Cena stravy pro děti do 6 let – 40 celodenní, polodenní – 31 Kč
  • přesnídávka 9 Kč, oběd 22 Kč, svačina 9 Kč
  • Cena stravného pro děti s odkladem školní docházky - celodenní 43 Kč, polodenní 34 Kč
  • přesnídávka 9 Kč, oběd 25 Kč, svačina 9 Kč
  • Rodič si zřídí povolení k inkasu ze svého účtu (bez variabilního symbolu) s limitem 1000 Kč na dítě. Souhlas poté donese/zašle e-mailem do mateřské školy nebo do kanceláře ŠJ.
  • Přeplatky stravného na konci školního roku se převádějí na následující školní rok. Po ukončení stravování strávník zažádá o přeplatek, který mu bude vrácen na účet.