Aktuality

Obnovení provozu MŠ

Provoz školy od 12.4. 2021

Vážení rodiče, 
od 12. 4. 2021 bude opět obnoven provoz pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro mladší děti rodičů IZS.

 • Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Rošky musí mít pouze při příchodu při testování a při pobytu mimo zahradu MŠ.
 • Děti budou testovány 2x týdně našimi antigenními testy v MŠ.
 • Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Na testování s dětmi se dostavte v časovém předstihu, abyste měli dostatek času vyčkat na výsledek testu. Pokud bude výsledek testu negativní, teprve pak půjde dítě do třídy. 
 • Každé dítě má testovací povinnost, proto pokud se nedostaví v testovací dny, bude testováno při prvním příchodu do školy a následně třetí den.
 • Testy dítěti budou provádět rodiče (za dohledu pracovníka MŠ).
 • Vyhodnocení testu trvá 15 minut.
 • Pokud rodič nesouhlasí s testováním svého dítěte, má možnost si jej ponechat doma a jeho absence bude aotomaticky omluvena.
 • Děti, které v posledních 90 dnech byly pozitivní na Covid - 19, se testům podrobovat nemusí. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit lékařským písemným potvrzením, nebo písemnou zprávou z laboratoře v den nástupu dítěte do školky. Pokud tak neučiní, dítě bude testováno dle harmonogramu školy.
 • Děti s sebou do školy budou nosit vlasní označenou lahvičku s uzávěrem na pitný režim.

IZS - od 12.4. 2021 je umožněna docházka dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sužbách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Zákonní zástupci, kteří spadají do výše uvedených skupin a chtějí od pondělí 12.4. dávat dítě do mateřské školy, doloží své zaměstnání potvrzením od zaměstnavatele. 

Prosíme rodiče, aby docházku svých dětí neprodleně nahlásili na tel. 607 978 220 nebo na e-mail: skolkahermanicky@seznam.cz

Dále prosíme rodiče, aby si upravili objednávky stravy pro děti ve školní jídelně (strava.cz) Neodhlášená strava bude automaticky započítána jako odebraná. To se týká všech zapsaných dětí do MŠ! 

Děkujeme za pochopení a spolupráci, na Vaše děti se již velmi těšíme :-)


Prodloužení termínu uzavření MŠ z nařízení vlády ČR

Uzavření MŠ do odvolání

Vážení rodiče, 

vzhledem k přijatým opatřením vlády ČR bude i nadále Mateřská škola Heřmaničky, okres Benešov do odvolání uzavřena.
 
Obědy mají děti automaticky odhlášeny do oficiálního uzavření MŠ. 
 
Rozhodnutí vlády je přiloženo níže v příloze. 
 
Poměrná část školného za dobu uzavření MŠ Vám bude na konci školního roku vrácena na učet. 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-usneseni-0300.pdf 209.1 Kb

Přerušení provozu MŠ Heřmaničky, okres Benešov

Nařízení vlády ČR

Vážení rodiče, 

 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 kterým se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřských školách. 

Z tohoto důvodu je Mateřská škola Heřmaničky, okres Benešov od pondělí 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 uzavřena.  - usnesení vlády je přiloženo níže v souborech

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Úkoly budou dětem zasílány jednou týdně e-mailem.  

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních ( ZŠ a MŠ Votice)

OŠETŘOVNÉ:  https://www.cssz.cz/…emu 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Strava je dětem automaticky do 19. 3. 2021 odhlášena. 

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. 

Přeji Vám všem pevné zdraví a těšíme se na brzké shledání.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-27.-unora-2021.pdf 190 Kb
usneseni-vlady-cr.pdf 147.6 Kb

Plánované akce

Akce v MŠ

Září 2020

 3. 9. Jóga v MŠ 

21. 9. Malá technická univerzita - projektový den Stavitel města - zrušeno pro nemoc lektora (náhradní termín 26.10.)

23. 9. Bramboriáda - zábavné odpoledne pro děti a rodiče od 16. 30 hod. na zahradě MŠ ( v případě nepříznivého počasí se akce ruší) 

30. 9. Zdravá pětka  - zrušeno

Říjen 2020

7. 10. Hudební divadlo - Pohádka z písniček (p. Hamajdová)

14. 10. Jóga v MŠ 

20. 10. Malá technická univerzita - projektový den Stavitel města - pro nemoc lektora opět zrušeno

22. 10. Svět pod lupou - zimování (vzdělávací program s A. Zamazalovou) - zrušeno pro nemoc lektora

26. 10. Malá technická univerzita - projektový den Malý architekt - zrušeno (náhradní termín bude upřesněn)

Listopad 2020

11. 11. Drak Karamelák - zrušeno

12. 11. Malá technická univerzita - Stavitel města

18. 11. Jóga - zrušeno

Prosinec 2020 

2. 12. Malá technická univerzita - Malý architekt

4. 12. Mikulášská nadílka

8. 12. Ekoprogram  - zrušeno

15. 12. Betlémský příběh - zrušeno

Leden 2021

 6.  1. 2021 Tři králové

15. 1. 2021 Malá technická univerzita - Malý inženýr

Únor

 3. 2. 2021 Malá technická univerzita - Malý projektant

24. 2. 2021 Masopustní rej v MŠ

Březen

 3. 3. 2021 Malá technická univerzita - Stavitel mostů - přeobjednáno

17. 3. 2021 Malá technická univerzita . Stavitel věží - přeobjednáno

25.3. Svět pod lupou - Domeček pro hmyz (s Aničkou Zamazalovou)