Provoz

Provoz MŠ Heřmaničky

Provoz školy je stanoven na dobu od 6:30 do 16:30 hodin.

Děti se scházejí od 6:30 do 8:00 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po obědě je možné si děti vyzvednout od 12: 00 do 12:15 hodin, po odpoledním odpočinku pak od 14:30 do 16:30 hodin.

Po předchozí domluvě s učitelkou lze dohodnout pozdější příchod či dřívější odchod z mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Škola odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte od okamžiku, kdy jej pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby kdy ho pedagogický pracovník předá zákonnému zístupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte tzv. Pověření k vyzvedávání dítěte z MŠ