Mateřská škola
Heřmaničky

Menu

Kontaktní informace

Mateřská škola Heřmaničky
Tel: 607978220, 607979367
E-mail: skolkahermanicky@seznam.cz

Schůzky s rodiči

Zápis z rodičovské schůzky ze dne 18.6.2014

 

Přítomni: ředitelka MŠ Mgr. Zuzana Štefková

provozní zaměstnanci Renata Dohnalová, Simona Kostinová

za zastupitelstvo obce Jarmila Trachtová

 

Kontrola závěrů z poslední schůzky:

 • nošení hraček a šperků dětmi do školy – trvá

 • krém proti slunci faktor 50 a repelent – zakoupeny, používají se

 • ložní prádlo na výměnu – zakoupeno, bude k užívání od nového školního roku

 • držák na papírové ručníky, papírové ručníky – náhradní náplně, koš do koupelny na papírové ručníky – zakoupeny, pomoc při instalaci – přihlásil se tatínek, ihned 23. 6. nainstaloval – děkujeme

 

Body k projednání:

 1. provoz školy o letních prázdninách

 2. poplatek za předškolní vzdělávání na červenec a na srpen

 3. rozbité hračky a nábytek

 4. pískoviště

 5. nemoc dětí

 6. školní výlet

 7. nástěnka pro rodiče

 8. bílá trička pro děti

 9. rozloučení s předškoláky

 10. pracovní sešity Kuliferda a Kuliferdík

 11. nový ŠVP

 

 1. v červenci: 30. 6. - 4. 7., 7. 7. - 11. 7.

  od 9. 7. si rodiče nechají děti již doma – ve škole bude probíhat příprava na malování interiéru

  v srpnu: otevřeno od 18. 8.

 2. poplatek vypočítán poměrnou části za červenec 120,- Kč, za srpen 200,- Kč

 3. s rodiči bylo dohodnuto, že v případě rozbití či poškození nábytku a hraček ve škole zajistí opravu, nebo koupí nové

 4. v pískovišti je vyměněn písek a objednán rozbor písku u Krajské hygienické stanice

  - je třeba udělat krytí písku a přístřešek části pískoviště – rodiče přislíbili pomoc

 5. s rodiči projednáno – při návratu do MŠ po nemoci bude doloženo potvrzení od lékaře, že dítě je již zdravé a může do kolektivu – zamezí se tak lavinovému šíření onemocnění jak dětí, tak i pracovníků MŠ – všichni souhlasí

 6. na školní výlet jedeme 26. 6. do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou – poplatek 400,- Kč na osobu – v ceně je poplatek za autobus a vstupné

  - odjezd od MŠ v 8.30 hodin, na celý den bude odhlášena strava

  - do autobusu – dle potřeby kinedryl, převlečení

  - s sebou – svačinu, pití, kapesné do 50,- Kč

  - předpokládaný návrat k MŠ ve 14.30 hodin

  - rodiče souhlasí s tím, že peníze, které zbudou z výletu, se uloží do kasy a použijí se dle potřeby na pomůcky pro děti

 7. byla zakoupena nová nástěnka pro rodiče – účel: vzkazy rodiče X pí. ředitelka – odsouhlaseno

 8. každý rodič koupí a přinese svému dítěti bílé tričko – ve škole budeme batikovat - do 25. 6.

 9. v pondělí 30. 6. bude celý den v duchu "rozloučení s předškoláky" – soutěže, stanoviště, knihy, balíčky – nabídky a náměty rodičů vítány – nahlásit starší sourozence na odpoledne

 10. nabídka pracovních sešitů pro předškoláky i pro menší děti – Kuliferda a Kuliferdík – školka koupí pro všechny děti dle jejich věku, rodiče se rozmyslí do 10ti dnů, zda chtějí přispět, jesli chtějí pouze jeden druh prac. sešitu, nebo rovnou oba dva

 11. na četné dotazy rodičů: seznámení rodičů s Inspiromatem – vysvětlení práce s ním – sestavení ŠVP, podle kterého se začne pracovat od nového školního roku

 

Další informace:

 • pedagogické obsazení MŠ do konce školního roku – pracovní neschopnost učitelky – její zastoupení, rodiče informováni o dočasném řešení

 • ukončení pracovního poměru s asistentkou pedagoga, od září 2014 – nového školního roku nový asistent pedagoga

 • využití balkonu – výhled do budoucna, zabezpečení podle norem BOZP – rodiče souhlasí, nápad se jim líbí

 • skleník, záhon na zahradě MŠ – výhledově, rodiče souhlasí, je to dobrý nápad, nabídka pomoci a podnětné nápady k řešení

 

- další schůzka s rodiči plánována na začátek nového školního roku – září 2014

 

 

zapsala: Simona Kostinová