Akce školy

Akce pro děti v MŠ

Říjen
 1. 10. Výuka angličtiny v 15 hodin ( pouze pro přihlášené děti)
 9. 10. Jóga
14. 10. Robotika v MŠ s lektorkou Janou Slabou Janoutovou
17. 10. Divadelní představení: Písničková vymyslivna
22. 10. Bramboriáda v MŠ - od 15:30


Listopad
4.11. Vyšetření očí - Primavizus (pro přihlášené děti)

19. 11. Vánoční focení 
20. 11. Jóga
25. 11. Ekoprogram: Malý, velký, tlustý, tenký
26. 11. Bubnování v kruhu - v rytmu afrických bubnů