Akce školy

Akce pro děti v MŠ

Říjen
  1. 10. Výuka angličtiny v 15 hodin ( pouze pro přihlášené děti)
  9. 10. Jóga
14. 10. Robotika v MŠ s lektorkou Janou Slabou Janoutovou
17. 10. Divadelní představení: Písničková vymyslivna
22. 10. Bramboriáda v MŠ - od 15:30


Listopad
 4.  11. Vyšetření očí - Primavizus (pro přihlášené děti)

19. 11. Vánoční focení 
20. 11. Jóga
25. 11. Ekoprogram: Malý, velký, tlustý, tenký
26. 11. Bubnování - muzikoterapie v rytmu afrických bubnůPROSINEC
  5. 12. Mikulášská nadílka
11. 12. Vánoční besídka v MŠ v 15:30
12. 12. Vánoce v MŠ
18. 12. Jóga
19. 12. Svět pod lupou - mikroskopy


Leden
  6. 1. Tři králové (dramatizace)
10. 1. Ekoprogram -  Noc a den, pojďme ven
29. 1. Rodičovská schůzka v 17 hodin

 

Únor
17. 2.  Ekoprogram -  Teplo nebo zima, vždycky je to prima
20. 2.  Masopust v MŠ 


Březen
 5.  3. Svět pod lupou - výukový program
18. 3. Divadélko Kůzle
25. 3. Ekoprogram -  Člověk x zvířárko, rozdíl poznáš zakrátko!
30. 3. Hudební program -  p. Hamajdová


Duben
  7. 4. Zdravá pětka - výukový program o zdravé výživě
21. 4. Hudební představení - Kapela, p. Daňhel


Květen
  4. 5. Jóga v MŠ
27. 5. Školní výlet - Ekocentrum Čapí hnízdo


Červen
  1. 6. Oslava MDD
19. 6. Divadlo Koloběžka
22 .6. Výukový program První pomoci + prohlídka sanitky