Akce školy

Akce školy

Co nás čeká v MŠ

Září
4.9. 2021 Vítání občánků

Říjen

4.10. 2021 Hasiči - projektový den v MŠ
Bramboriáda - termín bude upřesněn
14.10. 2021 Stromový skřítek vypráví - projektový den v MŠ
21.10. 2021 Svět pod lupou s A. Zamazalovou

 

Listopad
9.11. 2021 Hravé učení -  Zvířata a rostliny
11.11. 2021 Kámen a jeho skrytá krása - projektový den v MŠ


Prosinec
3.12. 2021 Mikulášská nadílka v MŠ
14.12. 2021 Hravé učení - Zábava - kultura, sport, řemesla
16.12. 2021 Divadélko Koloběžka
Vánoční nadílka v MŠ - termín bude upřesněn

Leden
18. 1. 2022 Hravé učení - Doprava

 

Únor
Masopustní veselice v MŠ - termín bude upřesněn

 

Březen
8. 3. 2022 Zdraví a bezpečí - projektový den v MŠ

24.3. 2022 Svět pod lupou s A. Zamazalovou
 

Duben  
 5. 4. 2022 Divadélko Koloběžka

Svět pod mikroskopem - termín bude upřesněn


Květen
26.5. 2022 Ekocentrum Čapí hnízdo - polodenní výlet