Akce školy

Akce školy

Co nás čeká v MŠ

Září
4.9. 2021 Vítání občánků

Říjen

4.10. 2021 Hasiči - projektový den v MŠ
7.10. 2021 Bramboriáda od 15:30 hodin na zahradě MŠ
19.10. 2021 Vánoční fotografování v 8:00 hodin
13.10. 2021 Myslivci - projektový den v MŠ
14.10. 2021 Stromový skřítek vypráví - projektový den v MŠ
21.10. 2021 Svět pod lupou s A. Zamazalovou

 

Listopad
3.11. 2021 Robotika v MŠ: Bee-bot v rámci patronace MAP

9.11. 2021 Hravé učení -  Zvířata a rostliny
11.11. 2021 Kámen a jeho skrytá krása - projektový den v MŠ

Prosinec
3.12. 2021 Mikulášská nadílka v MŠ
6.12. 2021 Vánoce přicházejí - hudební pořad s L. Hamajdovou
14.12. 2021 Hravé učení - Zábava - kultura, sport, řemesla
16.12. 2021 Divadélko Koloběžka
Vánoční nadílka v MŠ - termín bude upřesněn


23.12. - 31.12. 2021 Provoz MŠ přerušen

Leden
18. 1. 2022 Hravé učení - Doprava
26.1. 2022 Pohádka z písniček - hudební pořad s L. Hamajdovou

 

Únor
Masopustní veselice v MŠ - termín bude upřesněn
28.2 - 6. 3. 2022 Jarní prázdniny

 

Březen
8. 3. 2022 Zdraví a bezpečí - projektový den v MŠ

24.3. 2022 Svět pod lupou s A. Zamazalovou
 

Duben  
 5. 4. 2022 Divadélko Koloběžka

Svět pod mikroskopem - termín bude upřesněn


Květen
26.5. 2022 Ekocentrum Čapí hnízdo - polodenní výlet